Projekt Bezpieczna Gmina / Bezpieczna Dzielnica

Przeciwdziałanie przestępczości na szczeblu lokalnym

Strategia Crime Prevention Through Environmental Design

Kreatywne narzędzie do walki z przestępczością

previous arrow
next arrow
Slider
Projekt Bezpieczna Gmina / Bezpieczna Dzielnica

Celem Projektu jest opracowanie procedur wdrożenia Strategii CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design =  Przeciwdziałania Przestępczości Poprzez Projektowanie Przestrzeni) w warunkach lokalnych. Projekt zakłada przygotowanie opracowań naukowych Strategii CPTED w ujęciu kryminologicznym oraz administracyjnoprawnym, które to będą stanowiły naukową podstawę do przygotowania przewodników: 1) Bezpieczna Gmina, 2) Bezpieczna Dzielnica.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Aktualności:

Bądź na bieżąco z
Projektem Bezpieczna / Gmina Bezpieczna Dzielnica


Materiały do pobrania

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ramach projektu.

PLIKI DO POBRANIA

Konferencja

Zachęcamy wzięcia udziału w konferencji naukowej organizowanej w ramach projektu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJFundacja Instytut Sprawiedliwości

Fundacja jest niezależnym think-tankiem, organizacją non-profit działającą w sferze prawa publicznego. Ze względu na ekspercki charakter podejmowanych działań, Fundacja funkcjonuje jako instytut badawczy.  FIS w ramach realizacji celów statutowych: prowadzi badania naukowe, przygotowuje analizy prawne, organizuje akcje informacyjne, konferencje i seminaria naukowe, przeprowadza monitoring legislacyjny. W ramach realizowanych projektów, Fundacja współpracuje z: ośrodkami naukowymi, administracją państwową (rządową i samorządową) oraz organizacjami pozarządowymi

STRONA FUNDACJI


Fundusz Sprawiedliwości

Pomoc pokrzywdzonym i świadkom |Przeciwdziałanie przestępczości | Pomoc postpenitencjarna
Projekt Bezpieczna Gmina /Bezpieczna Dzielnica jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości na lata 2019-2023.

Fundusz Sprawiedliwości, a właściwie Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Fundusz został utworzony na podstawie art. 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego, jego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Szczegółowe zasady udzielania pomocy i dotacji w ramach Funduszu, zostały określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ