Slider

Fundacja jest niezależnym think-tankiem, organizacją non-profit działającą w sferze prawa publicznego. Ze względu na ekspercki charakter podejmowanych działań, Fundacja funkcjonuje jako instytut badawczy.  FIS w ramach realizacji celów statutowych: prowadzi badania naukowe, przygotowuje analizy prawne, organizuje akcje informacyjne, konferencje i seminaria naukowe, przeprowadza monitoring legislacyjny. W ramach realizowanych projektów, Fundacja współpracuje z: ośrodkami naukowymi, administracją państwową (rządową i samorządową) oraz organizacjami pozarządowymi.